About

EN: A 'cultural theme park' has been validated in this project. While the whole world is in the COVID19 lockdown, and the art world still shows no real innovation, we want to be able to offer a solution that gives the possibility for cultural institutions to use their resources in the field of PR, marketing education and financially. Even after this crisis, our solution can easily be expanded to other sectors and offline initiatives.

Within this project, the intended objective was the development of an easy-to-use platform for the cultural sector, which they can easily tap into with their own micro projects. Microprojects can be games based on the art of the institutions, but also digital coloring pages and even setting up your own digital mini-museum within this environment. Our vision is a digital cultural amusement park, accessible via a mobile application, that enables navigation in the 3D environment and makes use of new technologies such as AR ("Augmented Reality").

For this, the development is twofold: on the one hand, an OpenGL based 3D framework is being developed in which 3D modeling can be done, and on the other hand, the software is being developed to make this possible on mobile devices. The development of 3D Modeling and mobile software is technically complex and new for Moyosa Media B.V. This project was the first reason for this.


 

NL: In dit project is een 'cultureel themepark' gevalideerd. Terwijl de hele wereld in de COVID19 lockdown zit, en de kunstwereld nog steeds geen echte innovatie laat zien, willen wij een oplossing kunnen bieden die de mogelijkheid geeft voor culturele instellingen om efficient om kunnen gaan met hun resources op het gebied van PR, marketing educatie én financieel. Onze oplossing is ook na deze crisis zeer goed uit te breiden naar andere sectoren en offline initiatieven.

Binnen dit project was de beoogde doelstelling de ontwikkeling van een easy to use platform voor de culturele sector, waar zij eenvoudig met eigen micro projecten op in kunnen haken. Microprojecten kunnen spelletjes zijn gebaseerd op de kunst van de instellingen, maar ook digitale kleurplaten en zelfs het opzetten van een eigen digitaal mini-museum binnen deze omgeving. Onze visie is een digitaal cultureel pretpark, toegankelijk via een mobiele applicatie, die navigatie in de 3D omgeving mogelijk maakt en daarvoor gebruik maakt van nieuwe technologieën als AR (“Augmented Reality”).

Hiervoor is de ontwikkeling tweeledig: enerzijds wordt een OpenGL gebaseerd 3D framework ontwikkeld waarin 3D modelling in gedaan kan worden, en anderzijds wordt de software ontwikkeld om dit mogelijk te maken op mobiele apparaten. De ontwikkeling van 3D Modelling en mobiele software, is technisch complex en nieuw voor Moyosa Media B.V. Dit project was een eerste aanleiding hiertoe.


 

Logo - EFRO DIAP - 600x600_0.png
Logo - SNN FC - 600x600_0.png